HANS HOLMSTRÖM
Professor i plastikkirurgi

Grundande medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP)

Tid. Ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF) samt i SFEP

Ex-President i European Association of Plastic Surgery (EURAPS)

Tid. Svensk representant i EU:s styrelse för plastikkirurgi

Tid. Svensk representant i International Confederation for Plastic Surgery

Tid. svensk representant i International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

OBS!!! Viktig information om plastikkirurgi och skönhetsoperationer, tryck här.

Allmän informationom plastikkirurgi och skönhetsoperationer, tryck här.

Ytterligare information angående operationer samt priser kontakta Göteborgs Plastikkirurgiska Center.

Göteborgs Plastikkirurgiska Center
Fridkullagatan 35
412 62 Göteborg

Telefon: 031-899040

   

För att skriva ut denna text tryck här