VÄLKOMMEN TILL PROFESSOR HOLMSTRÖMS INFORMATIONSSIDOR OM PLASTIKKIRURGI

 

Grundande medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Tid. Ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening
Ex-President i European Association of Plastic Surgeons

www.plastikkirurgi.net