PATIENTINFORMATION OM BUKPLASTIK
Hans Holmström, professor i plastikkirurgi

När man trots bantning lider av hängbuk eller valkar på buken är det möjligt att avlägsna dessa med operation, en s k bukplastik. Oftare har kvinnor problem p g a uttänjning av bukvägg och bukhud vid förlossningar. En viktig sak med bukplastik är att man inte endast avlägsnar hudvalkarna utan även stramar åt bukväggen som ofta buktar fram. Ibland kompletteras bukplastiken med fettsugning men det är viktigt att veta att om man är överviktig med mycket fett innanför bukväggen är bukplastik bäst att utföra efter bantning så att bukväggen sjunker in och kan stramas åt vid operation.

Enbart fettsugning är ett alternativ endast hos mycket unga med överskott av underhudsfett inom bukområdet men är ej lämpligt vid hängbuk eller valkar eftersom hudöverskottet blir kvar. Rökning är en bidragande orsak till komplikationer och man bör avstå från detta flera veckor innan och efter operation.

Hur går en operation till?

Man opereras på Göteborgs Plastikkirurgiska Center och får kvarligga där vanligen en till två nätter. Operationen sker i narkos och tar cirka två timmar. När man avlägsnat överskottet som vanligtvis är huden mellan naveln och blygden får man ett ärr som sträcker sig från höftkam till höftkam ner till blygden, ett s k bikiniärr. Naveln kommer på normalt ställe på buken. Dränageslangar insätts oftast på var sida och får verka över natten.

Man får smärtstillande behandling första kvällen och natten men dagen efter känns det ofta bra. Man kommer dock upp ur sängen och får gå på toaletten redan första operationskvällen. Dränageslangar avlägsnas och efter detta blir man utskriven och åker hem.

Vad händer efter operationen?

Det tar 10 dagar innan samtliga stygn avlägsnats. Under denna period kommer man två gånger till mig för återbesök. Vanligtvis är man sjukskriven mellan två och tre veckor, men ibland längre.

Risker

De vanligaste komplikationerna är störning av läkningen så att denna fördröjs någon vecka och att det då vätskar sig under en period. Detta kan förlänga sjukskrivningen ytterligare någon vecka. Risken för sådan sårläkningsstörning ökar vid mycket stora operationer vid kraftig hängbuk. Risk för infektion är liten eftersom man får antibiotika efter operationen. Det tar flera månader innan all svullnad på magen lagt sig. Likaså är hudens känslighet nedsatt på området under naveln. Ärret i bikinilinjen kan vara lite hårt och rött de första månaderna och man får instruktion att tejpa märkena för att få läkningen så god som möjligt. Man får börja träna efter en månad.

Läkningen är färdig efter ett halvt till ett år då man kommer för slutbesök och fotografering. Svullnaden är då borta och även valkarna på magen. Man måste vara medveten om att ärret i bikinilinjen alltid kommer att vara synligt men döljs av underkläder. Det går inte att garantera att ärret blir fint men väl att buken blir slätare och spändare. Det är självklart viktigt att hålla sin normalvikt för att få ett varaktigt resultat.

För att skriva ut denna text tryck här