ANSIKTSLYFTNING
Hans Holmström, professor i plastikkirurgi

En ansiktslyftning syftar åt att med hjälp av snitt vid tinning, framför och bakom örat samt i nacken lösa huden över kinder och haka - hals och sträcka upp detta så att veckbildningar i dessa områden utjämnas. På djupet syr man också upp bindväv och muskler i ansikte och på halsen för att få ett mer effektivt "lyft". Efter det att överskott av hud avlägsnats syr man ihop snittlinjerna. Det uppstår alltid ärr framom och bakom örat och inne i håret, i nacken och vid tinningen vilka är permanenta men svåra att upptäcka. En ansiktsoperation år således en föryngringsoperation i och med att veckbildningar till stor del avlägsnas. Smärre rynklinjer blir dock ofta kvar och hur mycket en patient ser "föryngrad" ut är ofta en individuell fråga och det går sällan att jämföra en patient med en annan. Resultatet beror på hudens kvalitet men även på underliggande ben, tand och käktillstånd etc.

 

Ett sämre operationsresultat kan erhållas vid rökning och efter överdriven solning. Observera att värktabletter av salicylsyretyp (Treo, Bamyl, Magnecyl etc) ger mer blödningar och skall undvikas helst månader före en operation. Hur länge resultatet står sig efter en ansiktslyftning kan påverkas av dessa faktorer där framför allt solbestrålning och rökning spelar en avgörande roll. Det är viktigt att komma ihåg att effekten av en ansiktslyftning alltid är bestående men att åldersförändringar fortsätter, dock i olika takt hos olika personer, se patienten ovan som visar bestående resultat även tio år efter ansiktslyftning.

Vid läkarbesöket kommer jag att diskutera ovan nämnda faktorer med Dig och Du kommer att fotograferas. Efter undersökningen kommer jag att berätta vilken teknik som är mest lämplig i Ditt fall samt diskutera risker och komplikationsrisker.

Komplikationer kan vara försenad läkning bakom örat, små svullnader p g a blodansamling bakom örat, på halsen eller ibland på kinden. Sådana smärre komplikationer kan uppstå i kanske ett fall av tio och gör läkningsförloppet som normalt är två till tre veckor utdraget till någon månad. Det slutgiltiga resultatet blir dock detsamma även om läkningen fördröjs.

Kirurgisk teknik

En ansiktslyftning utförs under stöd av total narkos. Det är inte enbart huden som sträcks utan även underliggande bindväv i ansiktet och muskler på halsen. Operationen kan kombineras med fettsugning under haka och vid kinder (hamsterpåsar) och brukar ta c:a två timmar. Man kan också kombinera ansiktslyftning med andra ingrepp vanligtvis ögonlocksplastik vilket dock förlänger operationen och gör den dyrare.

Efter operation får man ett ansiktsförband och kvarligger vanligtvis en natt på Göteborgs Plastikkirurgiska Center. På operationskvällen får man börja dricka och äta samt gå på toaletten men i övrigt ligga till sängs. Dagen efter operation avlägsnar man förbandet. Man går hem vanligtvis kl 12.00 dagen efter operation och då har man inte längre någon värk men en viss ömhet i ansiktet.

Postoperativt förlopp

Veckan efter operation skall man helst vistas inomhus och ta det lugnt. Man utför vardagssysselsättningar och undviker allt som kan vara ansträngande. Man är sjukskriven i vanligtvis två till tre veckor och kommer på läkarbesök vid två tillfällen under denna period. Vid dessa besök avlägsnas stygnen. Den första veckan är man oftast ganska svullen på kinder, ögon och hals. Blåmärken brukar försvinna efter 10 dagar men kan kvarstanna längre. Man får ibland smärre ansamlingar av blod under huden som kan ta flera veckor innan de försvunnit. Det kan också på något ställe kännas någon lite knuta eller draglinje under huden som dock alltid försvinner av sig själv med tiden.

Man duschar och tvättar håret och även stygnen redan dagen efter operation. Smink kan man använda från tredje dagen dock ej på snitten. Färgning av håret får man inte göra förrän efter tre veckor och hårtork får under tre veckor endast vara sval.

Vanligtvis kan patienten gå i arbete efter två till tre veckor. Kraftig sportaktivitet skall man dock avvakta med en månad. Kraftig solbestrålning skall man helst undvika det första halvåret och egentligen alltid vara försiktig med.

Patienterna brukar vara nöjda med operationen och kunna visa upp sitt nya ansikte redan efter 14 dagar. I enstaka fall kan dock blåmärken och svullnader fördröja det slutgiltiga resultatet vilket patienten måste vara medveten om. Viss känselnedsättning på kinderna kan också bestå flera månader. Slutbesök sker efter 12 månader med slutfotografering. Kvarstående smårynkor, främst kring munnen, kan då behöva behandlas med Restylanesprutor.

För att skriva ut denna text tryck här