ALLMÄN INFORMATION OM PLASTIKKIRURGISKA SKÖNHETSOPERATIONER

Kosmetisk plastikkirurgi, även kallad estetisk kirurgi, syftar åt att med speciell kirurgisk teknik förbättra utseendet. De metoder som jag använder är väl beprövade och mina patienter blir mestadels mycket nöjda med resultatet. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att problem kan uppstå vid dessa operationer. Det är givet att god utbildning och lång erfarenhet minimerar om än ej eliminerar riskerna med estetiska ingrepp.

En patient kan ha överdrivna förväntningar av operationen. En plastikkirurg kan inte göra underverk som förvandlar exempelvis ett 50-årigt utseende till ett 25-årigt. Man kan heller inte direkt jämföra resultatet från en patient till en annan då förutsättningarna kan vara mycket olika beroende på exempelvis hudens kvalitet. Oftast blir patienterna överförtjusta av resultatet efter skönhetskirurgi men någon gång blir inte resultatet det förväntade för patienten och denna möjlighet är viktig för patienten att vara medveten om. En kirurg kan inte garantera ett idealiskt resultat vilket är särskilt svårt vid vissa operationer exempelvis näsplastik och en patient kan heller inte kräva en ny operation för att uppnå ett ännu bättre resultat.

Komplikationer t ex blödning i efterförloppet eller en infektion kan också uppstå trots att alla försiktighetsmått iakttagits. Dessa problem är mycket sällsynta men är omöjliga att helt undvika. Akuta komplikationer omhändertas enligt gängse metoder och betingar inte patienten någon extra kostnad. Ett utdraget läkningsförlopp kan emellertid bli resultatet vilket patienten måste vara införstådd med.

Det är också viktigt att veta att vid alla kirurgiska ingrepp måste man genomgå en läkningsperiod som ofta är endast några veckor men ibland kan sträcka sig betydligt längre. Det slutgiltiga resultatet t ex efter en näsoperation kan uppnås först efter ett år. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att man alltid får ärr efter plastikkirurgiska ingrepp. Man strävar efter att placera dessa vid ställen där de blir mindre iögonfallande exempelvis i vecket under bröstet vid bröstförstoring och inne i näsan vid näsplastik. Dessutom kan man som kirurg inte garantera ärrens kvalitet. Vissa patienter har sämre läkningsförmåga än andra även om perfekt kirurgisk teknik har tillämpats. I vissa fall kan en korrigerande operation av ärr behövas. Ställningstagande till korrektion görs efter ett år när läkningen är färdig.

I de (ovanliga) fall då patienten är missnöjd med en operation beror det vanligtvis inte på ett dåligt resultat i sig utan på att patientens fixering vid sin defekt är så pass stark att en operation inte kunde lösa denna. Vid en orimlig fixering vid smärre avvikelser exempelvis i utseendet är det bättre att avstå från operation eftersom nya fixeringar kan uppstå på grund av operationen, t ex ärr eller ojämnheter.

Mina patienter kommer att få den bästa tänkbara vård av undertecknad som är professor i plastikkirurgi och med 25 års erfarenhet av att utföra och undervisa om skönhetsoperationer men jag finner det viktigt att alla tagit del av denna information om risker och komplikationer.

Läs gärna kapitlet ”Fakta om plastikkirurgi och skönhetsoperationer

Hans Holmström, professor i plastikkirurgi

För att skriva ut denna text tryck här